Velkommen til præsentationen af
Mercantecs nye digitale strategiplan
”På vej mod 2025”.

I denne plan for de kommende 4 år, har vi valgt at fokusere på fire vigtige strategiske indsatsområder, der skal medvirke til at sikre Mercantecs positive udvikling i fremtiden. Disse er ”vi vil tilføre samfundet flere erhvervskompetencer” – ”Vi vil bidrage til en bæredygtig udvikling” – ”Vi vil fokusere på høj faglighed” – og ”Vi vil arbejde målrettet med udvikling”.

Udvikling er i fokus på alle områder. Uddannelse, dannelse og udvikling af forskellige typer af unge er vores kerneopgave. Alt udvikling centrerer sig om de faglærte inden for vore mange erhvervsuddannelser, de kommende studenter med en hhx, htx eller eux, og de voksne såvel ufaglærte som faglærte på vores efteruddannelseskurser, som alle gøres klar til at komme videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet med de bedst mulige erhvervskompetencer.

Vi gør gerne en ekstra indsats for at få unge, som har behov for det, igennem uddannelsen og vil samtidig sikre, at de stærkere unge udfordres således, at de bliver endnu dygtigere.

De fysiske rammer for undervisningen har der været og er der stort fokus på. Vi imødeser, at investeringerne i spritnye og moderne undervisningsfaciliteter medfører en yderligere positiv effekt på uddannelsesmiljøet – både for elever, kursister og medarbejdere.

 

Alt dette samles og bearbejdes i vores strategiplan ”På vej mod 2025”, som er lavet i denne digitale version – og som er helt på bølgelængde med vores strategiske mål om at digitalisere vores kommunikation mest muligt.

Hver strategisk indsats er bredt beskrevet, og arbejdet med strategierne fortsættes nu i de enkelte afdelinger, hvor der skal udarbejdes 2 årige afdelingsstrategiplaner, med 8-10 målbare mål for den enkelte afdeling. Der vil i begyndelsen af strategiperioden mangle nogle helt overordnede strategiske retninger og målsætninger, og disse vil komme til løbende i perioden. Vi har naturligvis fokus på, at det ikke står i vejen for progressionen af planen.

Jeg ønsker jer god arbejdslyst med strategiarbejdet.

 

Venlig hilsen

Adrian Tresoglavić
Direktør

Mission

Mercantec sikrer højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser samt dannelse af alle unge og voksne. 

Det gør vi med udgangspunkt i det enkelte individ, hvor vi udvikler fundamentet for livslang læring og personlig udvikling. 

Vision

Mercantec vil ikke blot følge udviklingen – vi ønsker at skabe den. Det vil vi gøre i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt. 

Mercantec ønsker at tilbyde et motiverende og krævende læringsmiljø, hvor vi udvikler: 

  • stærke faglige kompetencer
  • digitale kompetencer på højt niveau samt 
    kompetencer indenfor de nyeste teknologiske områder
  • viden om bæredygtighed
  • sociale kompetencer til fremtidens erhvervsliv – baseret på fællesskab og demokrati

Strategiske indsatsområder: