Mercantecs
strategi

Vi fokuserer på fire strategiske områder, der skal medvirke til at sikre Mercantecs udvikling. Disse er:

  • Flere erhvervskompetencer
  • Bæredygtig udvikling
  • Høj faglighed
  • Målrettet arbejde med udvikling.

Uddannelse, dannelse og udvikling af unge og voksne er vores kerneopgave, og den løser vi med udgangspunkt i vores værdier. Alle, der kommer gennem et uddannelsesforløb hos os, gøres klar til at komme videre i uddannelsessystemet eller ud på arbejdsmarkedet med de bedst mulige erhvervskompetencer.

Vi gør gerne en ekstra indsats for vores elever og kursister, uanset om man har behov for hjælp eller ekstra udfordringer.

Vi har fokus på stærke fællesskaber blandt elever, kursister, medarbejdere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Vi investeringer løbende i nye og moderne undervisningsfaciliteter, som har positiv effekt på uddannelsesmiljøet, både for elever, kursister og medarbejdere.

Alt dette samles og bearbejdes i strategierne for hver afdeling og uddannelse. Det store arbejde med strategierne fortsættes nu i de enkelte afdelinger, hvor der løbende arbejdes med strategierne.

Jeg ønsker jer god arbejdslyst med strategiarbejdet.

 

Venlig hilsen
Adrian Tresoglavić
Direktør

Mission

Mercantec sikrer højt kvalificerede og erhvervsrettede uddannelser samt dannelse af alle unge og voksne. 

Det gør vi med udgangspunkt i det enkelte individ, hvor vi udvikler fundamentet for livslang læring og personlig udvikling. 

Vision

Mercantec vil ikke blot følge udviklingen – vi ønsker at skabe den. Det vil vi gøre i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt. 

Mercantec ønsker at tilbyde et motiverende og krævende læringsmiljø, hvor vi udvikler: 

  • stærke faglige kompetencer
  • digitale kompetencer på højt niveau samt 
    kompetencer indenfor de nyeste teknologiske områder
  • viden om bæredygtighed
  • sociale kompetencer til fremtidens erhvervsliv – baseret på fællesskab og demokrati

Strategiske indsatsområder: