Da samfundet og erhvervslivet er i rivende udvikling, kræves der til stadighed udvikling af nye uddannelser, pædagogik, fag og teknologier samt  interkulturelle/internationale kompetencer for at kunne følge den globale udvikling. Som erhvervsskole vil vi afsøge nye veje og muligheder for løbende at være i front med uddannelsernes indhold.

Specielt er avanceret teknologi og digitale løsninger en af de centrale drivkræfter i vores samfund, og udviklingen går stærkt. Vores elever skal lære hvordan man tilegner sig nye teknologier og udvikler på disse.

For at gøre eleverne erhvervsparate, studieparate og selvstændige, er det vigtigt, at de har læringskompetencer indenfor en lang række teknologiske og digitale områder og selvstændigt kan udforske og benytte disse.

Derfor vil vi holde et konstant fokus på højteknologiske og virtuelle muligheder. Vi skal turde gå nye veje inden for det digitale område, og vi vil prioritere kompetenceudvikling og investeringer her indenfor.

Se vores digitaliseringsstrategi og den internationale strategi herunder.