Vi står overfor betydelige klimarelaterede udfordringer med samfundsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser til følge. På Mercantec vil vi arbejde for at fremme de unges og voksnes bevidsthed og ansvarlighed i forhold til den bæredygtige udvikling. Udover at bidrage i forhold til vores kerneopgave, uddannelse af unge og voksne, vil vi reducere vores klimaaftryk og fremme en bæredygtig udvikling i driften af skolen. Mercantecs klimastrategi for 2025 målrettes derfor henholdsvis uddannelse og drift.

Der nedsættes arbejdsgruppe(r) til udarbejdelse af strategierne samt målbare målsætninger, delmål og tværgående indsatser for begge områder.

Strategien for uddannelse skal bl.a. indeholde overvejelser om, hvordan vi understøtter elevernes faglige og holdningsmæssige fokus ligesom vi vil udvikle uddannelsesindhold med stort fokus på bæredygtighed, klimavenlige uddannelsesretninger og sikre udnyttelse af de teknologiske muligheder.

Strategien for driften skal som minimum indeholde indsatser om bygninger, indkøb og affald.

Sideløbende med dette arbejde gennemføres de allerede planlagte bæredygtighedsinitiativer for 2020.