Høj faglighed er en forudsætning for, at vi kan levere høj kvalitet i undervisningen. Det er højt prioriteret, at vi uddanner kompetente erhvervsrettede elever samt studieparate erhvervsrettede elever til de  videregående uddannelser. Dette kræver, at ansatte, i alle afdelinger, besidder høj faglighed. Kompetenceudvikling har derfor høj prioritet på Mercantec.

Særligt for undervisere ønsker vi at prioritere kompetenceudvikling indenfor fagfaglighed, videndeling, didaktik, relationer og klasseledelse. Vi vil arbejde målrettet med virtuel undervisning, således det naturligt indgår i elevernes uddannelse, og er med til at fremtidssikre elevernes læringskompetencer.

Læring understøttes af et godt undervisningsmiljø med fokus på demokratisk dannelse, fællesskab og trivsel. Vi ønsker derfor at prioritere alle dele af et godt undervisningsmiljø såvel det fysiske, det psykiske som det æstetiske i alle afdelinger og på tværs af organisationen.

Vi vil prioritere og understøtte elevrådene og de valgte undervisningsmiljørepræsentanter i deres arbejde.