De unges interesser og uddannelsesvalg har igennem flere år været fokuseret mod andre uddannelser end de erhvervsrettede uddannelsesområder. På denne baggrund kan vi konstatere, at der mangler erhvervsuddannede på alle uddannelsesniveauer – VEU, EUD, EUX, HHX, HTX og de mange videregående uddannelser.

Vi vil arbejde på at øge tilgangen til de erhvervsrettede uddannelser i et tæt samarbejde med grundskoler, forældre, erhvervsliv og organisationer. Vi vil rette et særligt fokus på EUX og muligheden for dobbelte kompetencer.

Der uddannes i disse år mange studenter på landets gymnasier. For denne gruppe af unge vil  vi etablere nye veje ind i de erhvervsrettede uddannelser, således at flere unge opnår en erhvervskarriere.

 

 

Gennem øget fokus på voksen -og efteruddannelse vil vi sikre, at de voksne også fremover videreuddannes og tilføres kompetencer.

Vi vil være aktive og opsøgende i det uddannelspolitiske felt, således vi er i stand til hurtigt at reagere på nye uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder.

Mange unge finder det attraktivt at være en del af et fælleskab også udenfor skoletid. Derfor vil vi arbejde med at udvikle vores kollegiekoncept til også at kunne indeholde denne målgruppe af elever. Tilbuddet udvikles i tæt samarbejde med de potentielle elever.

Læs om vores Praktikpladsstrategi her